ข้อมูลพื้นฐานทำความเข้าใจระหว่าง Validators และ Miners

ข้อมูลพื้นฐานทำความเข้าใจระหว่าง Validators และ Miners

pos-vs-pow

Table of Contents

หากพูดถึงความปลอดภัยของระบบบล็อกเชน นับได้ว่าเป็นความปลอดภัยระดับสูงที่ยากต่อการแฮ็กหรือระบบล่ม แต่เหตุผลที่แท้จริงของระบบความปลอดภัยนี้อยู่ที่เบื้องหลังการทำงานเพราะมีผู้ตรวจทานข้อมูล (Verifiers) และ Verifiers สามารถแจกแจงออกได้สองรูปแบบหลัก ๆ 

ผู้ตรวจทานข้อมูลมักรู้จักกันในชื่อ Validator และ Miner ทั้งสองมีหน้าที่หลักในการตรวจความถูกต้องของข้อมูล เก็บข้อมูลภายใน และดำเนินการอนุญาตธุรกรรมให้เกิดขึ้นภายในบล็อกเชน ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ยังมีข้อแตกต่างกันในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ข้อแตกต่างระหว่าง Validators และ Miners

Validators เป็นคำใช้เรียกชื่อของผู้ตรวจทานข้อมูลบล็อกที่ใช้ระบบ Proof-of-Stake (PoS) ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรม ลงคะแนนเสียง และรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการดำเนินการสร้างบล็อกต่อ ๆ ไปเป็นสายหรือที่เรียกว่าเชน

 

หากอยากเป็น Validator มีวิธีง่าย ๆ คือการ “เข้าซื้อ” ตำแหน่งนี้ภายในเชนที่สนใจ หมายความว่าผู้ถือเหรียญของเชนหนึ่ง ๆ จำเป็นต้องนำเหรียญบางส่วนมาล็อกไว้กับเชนตามแต่ข้อกำหนด ซึ่งขบวนการนี้เรียกว่าการ Stake และจะได้รับส่วนแบ่งค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในเชนตามอัตราส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นจากเหรียญที่นำมา Stake ไว้เป็นค่าตอบแทนจากเชน

 

Miners เป็นอีกกลุ่มผู้ตรวจทานที่ใช้ Proof-of-Work (PoW) ในระบบบล็อกเชนต่างเน็ตเวิร์กที่พบเห็นได้ทั่วไป การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายในนี้มีหน้าที่ในการแก้ไขสมการที่มีความยากสูงจึงจะสามารถสร้าง Node ที่เชื่อมต่อไปเรื่อย ๆ ภายในเชนนั้น ๆ ต่อไป

 

กลุ่ม Miners ส่วนใหญ่ต้องลงแรงลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สเป็กต์ความเร็วสูงและใช้พลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงาน หรืออีกชื่อที่เคยได้ยินกันว่าการขุด และจากการขุดนี้จึงจะได้รับกำไรจากการแบ่งตามบล็อกตามลำดับ

เบื้องหลังกลไกระบบการตรวจสอบข้อมูลภายในบล็อกเชน

สมการที่เหล่านักขุดจะต้องแก้ไขนี้มีชื่อเรียกว่า Proof-of-Work Problem และเมื่อแก้สมการ cryptography สำเร็จแล้วบล็อกจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่และบล็อกนั้น ๆ จะถูกกระจายอำนาจไปทั่วทั้งเชน จึงเป็นที่มาของคำว่าบล็อกเชน (Blockchain)

 

ซึ่งขบวนการแก้สมการของ miners มีชื่อเรียกทางเทคนิค inverse hashing ซึ่งก็คือการที่ธุรกรรมต่าง ๆ ถูกเรียบเรียงมาอยู่ในบล็อกเดียวกัน จากนั้นนักขุดหรือ miners จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจทานข้อมูลและรับส่วนแบ่งไปตามที่กำหนดหากแก้สมการสำเร็จเป็นคนแรก

 

กลไกอีกรูปในชื่อ Proof-of-Stake ที่เหล่า Validators เป็นผู้รับผิดชอบนั้นมีต้นแบบมาจาก Peercoin เป็นเจ้าแรกของตลาดแต่ได้รับความสนใจจริง ๆ เมื่อตอนที่เน็ตเวิร์กอย่าง Ethereum หยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจทานข้อมูลของบล็อก และหากเทียบกับ Proof-of-work แล้วมีกลไกที่ง่ายและเป็นมิตรต่อพลังงานมากกว่าโดยการ Stake เหรียญของเชนนั้น ๆ

 

หน้าที่ปฏิบัติการของ Validator และ Miners มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและอนุญาตการดำเนินการธุรกรรมที่เหมือนกันแต่ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญที่ Stake ตอนต้น และไม่มีการแข่งขันแบบ Proof-of-Work

บทสรุป

สรุปแล้วไม่ว่ารูปแบบการตรวจธุรกรรมของบล็อกจะเป็น PoW หรือ PoS นั้นมีความสำคัญในระบบนิเวศน์บล็อกเชนในการรักษาความปลอดภัยในเน็ตเวิร์กไม่ว่าการตรวจทานจะมาจาก Validators หรือ Miners ก็ตาม

 

ในปัจจุบันหลาย ๆ บล็อกเชนเน็ตเวิร์กมองเห็นความสำคัญและความคล่องตัวของการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงอย่างระบบ Proof-of-Stake

และในโอกาสนี้ทางทีม SIX อยากจะขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เรื่อง Individual Node Validator ของ SIX Protocol ว่าเราจะเปิดบริการเร็ว ๆ นี้ และระบบ Validators ของเราเป็นระบบ Proof-of-Stake Authority (PoSA) ทางเราจะอัปเดตและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Node และผลิตภัณฑ์ของ SIX Protocol ต่อไป

 

Individual Node Validator สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมการตรวจทานบล็อกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบล็อกเชนของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ตามลิ้งก์นี้

>> https://sixprotocol.com/six-validator-nodes

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More
Napathsorn Unchit
Napathsorn Unchit

Prepare to fly higher with new technology and innovation that SIX Network will provide!

Don’t miss out follow us at:

The Basic Idea of Validators vs. Miners

The Basic Idea of Validators vs. Miners

pos-vs-pow

Table of Contents

The verifiers of blockchain transactions are generally scoped down to two main groups of the consensus algorithm. This “verifiers” position are commonly known as validator and miner, they have the same legitimacy to help blockchains validate information, synchronize data, and process transactions. Though, both have similar task to accomplish but it’s the procedure that make the difference.

Distinguish between Validators vs. Miners

The validators are amended to Proof-of-Stake (PoS) which validators are the ones building the block of the chain enabling tasks for checking transactions, verifying activity, voting on outcomes, and maintaining records.

 

To become a validator is to “buy into” the position means that token owners will have to offer their tokens as collateral for the chance to validate blocks. Token owners who staked their coins will become validators and receive transaction fees as rewards. 

 

Miners are found in Proof-of-Work (PoW) blockchain network, their task is to solve complex mathematical equations to complete the requirement of becoming nodes for a chain. 

 

Miners usually need to invest in highly advanced equipment, powerful computer RIG, and energy power to run the work. As the name suggests, as proof of work, miners rely on the amount of work they input to receive block rewards.

Behind The Scene of Verification Mechanism

Proof-of-work and mining need to solve a mathematical puzzle known as the proof-of-work problem to create a new group of trustless transactions or blocks on a distributed ledger called the blockchain.

 

Transactions are bundled into a block, miners jump in to verify the block legitimacy then rewards will be given to the first miner who solves each block problem; this process is called inverse hashing.

 

Proof of stake and validators is the consensus mechanism introduced by Peercoin and then secondly by the Ethereum chain. It is virtually portrayed by locking up the ecosystem token in the chain which is known as staking.

 

The overall purpose stays the same on both blocks proving the only difference is in the procedure that the validators to creating the next block are based on how much they have staked and then rewarded with proportion to the staking amount.

Conclusion

In conclusion PoW or PoS is crucial to a blockchain ecosystem to help in the validation of blocks and synchronizing data to create a whole new chain, stabilizing the security within the network through the work performed by miners and validators. 

 

In recent days many blockchain networks are turning to Proof-of-Stake as their consensus process which allows validators to stake tokens in the system and strengthen the security of the blockchain.

SIX Protocol will soon launch and is thrilled to invite everyone to become our validators of the network the procedure is based on Proof-of-Stake Authority (PoSA).

 

The Individual Node Validator is specified for people who are looking for the opportunity to become a part of consensus verifiers of a network. We are looking forward to you staying tuned for the big announcement and learning more about how to join Individual Node Validator by following this link. 

>> https://sixprotocol.com/six-validator-nodes

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More
Khanathat Chowpradith
Khanathat Chowpradith

Fulltime learner | Passionate Writer | Investment Geek

Don’t miss out follow us at:

Business Guide to Understanding NFTs for Access and Utility

Business Guide to Understanding NFTs for Access and Utility

NFTs for access and utility

Table of Contents

You may have been wondering what kind of “utility” NFTs can really bring to the table since there are many projects in the space, yet everyone seems to focus on delivering their utilities to their NFT holders.

 

In this article, we will explore the use of NFTs and other possibilities for businesses to understand this ever-changing landscape of Web 3.0.

NFTs Access Passes: What is it?

 

As these non-fungible tokens exist on the blockchain, they also come with the ability to verify proof of ownership through wallet addresses / Name Services across networks. 

 

An obvious example of an NFT access pass would be a special kind of ticket to an event. Traditionally, tickets are issued according to the differences in seating and tier based on the time purchased. With NFTs as tickets, an event such as a concert, webinar, or networking event will be able to issue verifiably unique tickets that have proof of ownership with history or transactions stored in the blockchain.


You can see Coachella’s NFT access passes as examples here

What is ‘special’ about these NFTs, especially from a business’s perspective?

 

Using NFTs as tickets for an event can create many streams of value, whether for the event itself, ticket holders, or partners involved. Here’s why:

 

#1 Proof of attendance 

 

In significant events like Glastonbury Festival, ticket holders must verify their ID with a system to get a physical (with image) ticket to prevent fraud and invalid passes and control the audience’s overall safety.

 

If the said event used NFTs, their ticketing system might be improved since ticket holders can verify themselves with a simple swipe on their phones, making the experience smooth while remaining efficient regarding the event’s safety policies.#2 Utilities for holders & Marketing values for partners

 

The sponsors/ partners are the hearts that pump the event’s energy and the organizers. They play a massive part in shaping what kind of experience a specific event will provide. What the event can do to increase the utilities for the NFT collection and deliver valuable results for partners is to integrate exclusive perks, privileges, or access for the partners and NFT holders. 

 

For example, the event’s NFT holder can access the partner’s special VIP area or get an exclusive discount on a certain line of products. This way, holders can enjoy their privileges to the fullest while partners can get in-event traffic with awareness in the Web3 space.

NFT Access Passes in the online world

 

You may wonder, “Can NFT Access Passes be used in other forms?” The answer is crystal clear, YES!

 

Apart from IRL (in-real-life) events, NFT access passes can also be used in the online world, introducing the concept of “NFT token-gated content.”

What do you mean by “Token-gated”?

 

Allow us to explain.

 

Today, we are familiar with exclusive content through subscription services like Patreon and OnlyFans. How it works is the creator creates content and locks it behind a ‘paywall,’ and then supporters who subscribe get access to the content. 

 

As per Token-gating, the content will only be accessible to supporters who own a specific token (like NFTs). We already see this happening in discord communities, where the members need to ‘verify’ a certain token/ NFT to access a certain server section.

 

At SIX Network, we adopted a similar concept with our holder club, where community members with 5,000 SIX tokens in their wallets can verify themselves and join the club.

 

You can learn more about it here.

Summary

 

While NFT ticketing is an obvious real-world use case everyone can imagine, we can all agree that one of the ways to create utility and value for NFTs is for businesses, creators, and projects to consider token-gating the content!

 

Is this all NFT access passes can do/be? 

 

One of the things our team likes to do at SIX Protocol is to explore as we try to unleash the true power of digital assets, a world with unlimited possibilities. What we covered today in this article is just the first layer of many more. 

 

NFT access passes can be used in many other forms, such as newsletters and virtual experiences in the Metaverse. So if you’re interested to learn more about all things NFTs, whether for yourself or your business, why not stick around and join our community space on discord?

 

Join now here: https://discord.gg/kypKmUJv9J

Connect with the SIX Protocol team for business opportunities

 

At SIX Protocol, we aim to help businesses and enterprises across industries access this ever-changing era of digital assets and Web 3.0. If you’re planning to build something on the blockchain for your business, SIX Protocol might be perfect for you.

 

Learn more about what we do and stay connected with us at sixprotocol.com

 

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More
Khanathat Chowpradith
Khanathat Chowpradith

Web3 Marketer | Passionate Writer | NFTs enthusiast

Don’t miss out follow us at:

How to join SIX Network’s ‘Holder Club’ on Discord

How to join SIX Network’s ‘Holder Club’ on Discord

Guide to join SIX Network Holder Club on Discord

Table of Contents

Guide to join SIX Network Holder Club on Discord, which will be open on September 1, 2022, for SIX and FINIX holders. Prepare to join our Holder Club to get exclusive information and insight news before anyone else.

 

 

In these few months, we have been introducing different activities to our Discord, whether a big activity such as Airdrop or small sessions where we invited members to play games with us. To celebrate this milestone of having over 5,000 members, we’re excited to share that our Discord will launch a new section called ‘Holder Club’ with exclusive rooms specifically for SIX & FINIX holders.

 

Follow the steps below to join the club!

Who can join the Holder Club?

SIX Holder (5,000 SIX in BNB Chain)

or 

FINIX Holder (5,000 FINIX in BNB Chain)

* Metamask wallet only

#1 On SIX Network Discord, go to ✅⎪six zone-join. After that, press the Verify Assets button!

* Currently, SIXZone is Desktop supported only. Please stay tuned for the mobile version.

#2 After pressing Verify Asset! You will then see the message that popups; then click on the Connect Wallet (this button requires you to take action within 10 minutes).

#3 You will see a link like in the image below, press Yep!

#4 Afterward, you will go to the SIX Zone website and click on Metamask.

#5 Click on Sign Message, and after you press it, you will see the Signature Request page. First, check if it is Chain BNB or not; if yes, please go ahead and Sign.

#6 After going through all the steps, you will see that your Wallet has been connected, click Open Discord, and you will now be in the Holder Club of SIX Network Discord.

Don’t miss out follow us at:

Napathsorn Unchit
Napathsorn Unchit

Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More

SIX Protocol Individual Node Validator: The Big Opportunity For Small Group

SIX Protocol Individual Node Validator: The Big Opportunity For Small Group

individual-node-validator

Table of Contents

What if you are a single particular person who yearns for the opportunity to be a node validator for a blockchain? What if you have no essential to pass the basic requirement to register to become a node for other networks?

 

SIX Protocol Partnership Program is nearly to commence another opportunity to enrich our ecosystem with the Individual Node Validator program after Business Node has been settled to the public enterprise for a period of time. 

The Business Node Validator was made specifically, hence the name, for businesses and organizations which can exploit SIX Protocol Toolkits that will help elevate the business operation into a blockchain full course. 

 

The criteria required to set up Business Node Validator respectively using a big amount of 1 million SIX tokens to stake in the system, but in contrary with the possibilities and functionalities to scale up the business to Web 3.0 is a reasonable investment price.

Jumping Start with SIX Node Validator

Just a quick recap of the main point leading to how interesting Node Validator could be, receiving fruitful benefits, and contributing to a blockchain ecosystem. Though you may see the potential to grow under SIX Protocol to become one of the validators, you have no business service here is your chance to enroll for an important role in the blockchain industry.

SIX Protocol Individual Node Validator is offering this initiative for people who are interested to join whether you are from any job field no matter who you are, a self-employed, professional, or office worker; you are all welcome to set up an Individual Node on SIX Protocol chain.

The eligibility and requirements to set up a node validator basis require

20,000 SIX tokens to stake in the individual node variation.

Once your validator starts, you will receive the passive rewards you may earn shared from the protocol’s gas fee according to the percentage of its validation period that has passed.

Role Title and Benefits of Individual Node Validator

☑️ Let us discuss the role node staker will contribute to the system

– Distributed consensus protocol.

– Execute transaction.

– Maintain and execute the performance of blockchain infrastructure.

 

☑️ Benefit

– Be a part of block validation in the chain.

– Receive passive reward shared from the gas fee.

– Inclusive opportunity with the network.

 

Everyone can have the opportunity to become a node validator for a blockchain network no matter what are the objectives or role you are in. Generally, it requires a large amount of funds, but SIX Protocol Partnership Program is granting a big opportunity for a particular group of people and individual blockchain enthusiasts to join with ease.

 

If you are interested to buy a node you can fill in the form here 👉 https://forms.gle/wAQzLcXijneVuC3i6

 

✅ Individual Node Validator program is around the corner and we encourage you to get in touch and don’t miss out on the advantages you have. SIX Protocol

Don’t miss out follow us at:

Napathsorn Unchit
Napathsorn Unchit

Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More

The Case Study of NFTs and Logical Endorsement of Real World Company

The Case Study of NFTs and Logical Endorsement of Real World Company

nft-case-study

 

Long story short Bitcoin mind is not supported for NFT creation until 2015, which is the birth of Ethereum where development teams from Ethereum have some time to study the concept and came up with smart contracts to mint and distribute NFT with the first ever NFTs of the world known as CryptoPunks.

A Successful Story of NFT

Knowing the history of NFTs probably didn’t convince everyone that NFTs are useful. Many projects try to replicate their success story, but only a few have even come close such as Bored Apes Yacht Club.

Honestly speaking NFTs are perceived as the art collection, but digital art is just one use case for NFTs and is mostly a familiar use case. Other several use cases such as proof of ownership of anything and one great example is real estate.

Case scenario:

If you based NFT on a deed for house selling, you could essentially create a record of the home’s occupancy and ownership on the blockchain. And when you are ready to sell the house, you could make a summary of the entire history of the house from the day it was built. Moreover, smart contracts can eliminate much of the paperwork too.

 

Propy is a real estate company implementing NFT for property selling.

https://propy.com/browse/propy-nft/

 

This same principle applies to anything with substantial value along with car purchases, stock investments, and so on. The legitimate use cases merging between NFT and real-world uses are still a debate to date.

NFT Integrated Company Example 

Let’s take a look at giant companies that have already implemented NFTs for their product in proving the legitimacy of ownership.

Nike’s CryptoKicks: In this project, they involved the patented shoes as NFTs to mitigate counterfeit shoes and when a customer buys a genuine pair of shoes it is accompanied by a cryptographic ownership detail.

✓  Gucci Vault: Take a whole new route with Vault – an online store that launched several sets of Gucci’s NFT collections.

Long-term Viability of NFT

Another aspect of NFT use case has been adapted from the forefront concept of blockchain decentralization. Keeping track of the supply chain does not necessarily mean you know the ownership of the milk in your fridge. However, if the milk came with an NFT, people could track down what farm it came from or the date of pasteurizing. Well, this is a cool idea but people will get over it within a week. 

 

Where this concept really makes sense is in companies that need multiple better solutions of visibility over goods from their starting to endpoints. One well-known luxury brands such as LVMH and Prada are leading the way in this area.

 

Consumers who buy high-end products, handbags, jewelry, or other items can prove their origin through NFT which displays the product’s history from manufacturer to store as well as proving counterfeit products.

How Does Creating NFT on SIX Protocol Beneficial?

Answer: We won’t boast that SIX Protocol chain is anything in between, but we are offering a worthy space to run a buzzling project. Skilled developers, outstanding oracle system from our partner Chainlink, and expert consultant in blockchain technology will facilitate you to achieve. 

 

Trusted names that have collaborated with us in NFT projects are T-ARA, Sunmiya, and Buakaw.

 

The primary purpose of NFTs is not to buy overpriced jpegs which you can already screenshot off Google. Rather, NFTs have legitimate use cases from real-life case studies.

Summary

There are more sides to NFT that will be useful. New identity experiences, marketing tools, access control, and more to mention. It’s likely that many of the companies looking forward to the opportunity to flourish over the long run will integrate both digital and physical aspects into the product they’re holding.

Don’t miss out follow us at:

Napathsorn Unchit
Napathsorn Unchit

Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More

Why are Communities Becoming More Essential in Blockchain Businesses 2022

Why are Communities Becoming More Essential in Blockchain Businesses 2022

community-is-essential

Table of Contents

Blockchain technology has widespread adoption in various industries worldwide in the past few years. However, with the ever-increasing abundance of blockchain businesses and NFT projects, we have vividly recognized that any blockchain project’s heart and soul lie within the community network!

Now, let’s dive into why the significance of communities has become the spotlight for blockchain businesses in 2022 

#1 The central hub for education, collaboration, connection, and great ideas

 

Blockchain communities aren’t bounded to geographical locations due to their decentralized nature; these communities are instead diverse, like-minded individuals who share interchangeable ideologies and hail from different corners of the world. 

 

A community within a blockchain business or project is similar to a real-life co-working space because these communities attract people of all ages, ethnicities, races, proficiency levels, etc. There are novice learners, professional traders, prospective entrepreneurs, and enthusiasts that are either interested or passionate about the same project. 

 

The true power of community is a central hub or space that allows experienced individuals to educate others and groups of people to collaborate and expand their networking with one another. Most importantly, new perspectives and a collective of different human brains would often lead to great ideas and suggestions. 

 

Let’s take a look at SIX Network’s community channel; for example, our team utilizes a discord server as a community hub with various rooms and activities for the member to be able to join in and participate in different activities. 


Want to check out SIX Network’s community space on discord? Join now here: https://discord.gg/kypKmUJv9J

#2 Engaged communities = enlarge the user base

 

There are many reasons why blockchain businesses nowadays truly invest vast sums of money into building an engaging and strong online community. It appears that an engaged community can act as the best advocates for the blockchain business on social media and beyond. Especially for new blockchain projects starting from scratch, advocating support is indispensable. 

 

Active communities enable veteran, well-knowledged members to drive engagement from new members by explaining the project/business’s core products and objectives and participating in different activities. Well-informed members in an engaged community can help activeness rise and provide better comprehension and support for all alike. 

#3 Drive business activities directly with the community

 

Once there is a space for the community to interact with each other, another vital element a business should consider is to drive community activities. It will be highly convenient for projects and community members to ride along with each activity as the project can introduce its products and campaigns in a community space directly where users can receive and bounce information with the team.

Crypto Campfire by SIX ep 1

As per what we do at the SIX Network community, our discord has a weekly live session called “Crypto Campfire by SIX,” where we invite different guests to talk about all things crypto and engage with the members. The topic ranges from Metaverse, Money Management, NFTs, Web 3.0 Community Management, and many more.

 

It is worth mentioning that some community platforms, such as Telegram or Discord, come with the capabilities for the business to have add-on features such as bots, growth tools, etc. 

 

At SIX Network, we have also included SIX Protocol’s “SIX Zone” onto our discord server to be utilized for various community activities such as whitelist management and airdrop activity.

 

You can learn more about this growth tool, SIX Zone, here.

#4 The rise of Web 3.0 & NFTs adoption

With the emerging era of Web 3.0, a lot of education is still much needed for new users, such as handling private keys or sign messages. Hence, the importance of building a community filled with individuals with different levels of experience and skills will play an essential role in helping the overall understanding of how to operate in this new era.

SIX Network Discord Information Section

Take another example from our discord server; we have a section called “user-guide” and “official-links,” where members can go through different how-to’s and access SIX Network’s flagship products websites such as SIX Protocol and Definix directly.

Conclusion

 

There are many reasons why the significance of communities has become the spotlight for developing blockchain businesses and NFT projects, whether a business can communicate, retain, and expand its customer base, or drive members to support its operation. It is also essential for companies to choose the right community platform that highlights the values and experiences of their audience—for example, having a community on discord Vs. Telegram.

 

It is worth mentioning that at SIX Protocol, we have a team full of discord server-building experts. So whether you want your server to have an AI bot for generating images, a bot that can track referral activities, or a growth tool that helps you grow and manage your community, our team is here to assist you!

Currently, anyone can receive SIX Protocol’s full range of services by joining the ecosystem as one of the Business Nodes. So if your business plans to expand into the blockchain world in any way, this might be the perfect gateway for you! 

 

Fill in the interest form here: https://forms.gle/wAQzLcXijneVuC3i6

 

Want to know more about the benefits of becoming a node? Check out this article here.

Don’t miss out follow us at:

Khanathat Chowpradith
Khanathat Chowpradith

Web3 Marketer | Passionate Writer | NFTs enthusiast

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More

A Crypto Airdrop Mini Guide for Businesses

A Crypto Airdrop Mini Guide for Businesses

cryoto-airdrop

Table of Contents

In the crypto world, one can enjoy many activities, whether you’re completing tasks on social media for an NFT project’s whitelist spot, joining community sessions, or hunting for free airdrops.

 

Today, SIX Network wants to dive into what you need before doing crypto airdrops. So let’s get into it!

A Crypto Airdrop involves blockchain-based projects such as a #DeFi platform or an #NFT project sending out free tokens to potential users, community members, or users who completed a particular step in the platform to increase awareness of the project.

 

Today, Crypto Airdrop is still one of the most popular marketing strategies used by various Web3 projects worldwide.

As crypto airdrops allow projects to shine in the light and gain awareness in the crypto space, it is also considered a gateway for users to get to know the project and the token better.

 

However, it is crucial to note that doing airdrops might come with many challenges that a project needs to overcome, such as scammers and the use of bots.

 ✓ Know your goal

Like any project or campaign in the world, one of the most crucial aspects is the user experience and the goal of your airdrop activity.

 

For example, if your campaign objective is to increase the number of long-term holders, you might consider finding DeFi partners that can co-launch a staking pool for your token.

 

Then, once the airdrop activity is completed, you can recommend the users to stake their tokens and earn some passive income instead of letting them sell all their newly dropped tokens.

 ✓ Create an activity for your audience

When it comes to crypto airdrop, one of the essential processes is to develop a set of missions or tasks users must do to participate in the activity. These missions will be one of the first impressions you’re making to your potential audience that has not yet learned about your project.

If a project can craft a set of tasks that are engaging and not too hard to complete, it might impress users to go ahead and learn about your project. But, at the same time, complex missions might draw the interest away from users, especially crypto newbies.

With SIX Protocol’s growth tool, “SIX Zone,” which is specifically developed to help projects manage community activities, you can rest assured that your next airdrop activity or other community activities such as whitelist management or missions tracking will be smooth for your users and participants.

 ✓  Reach individuals from different parts of the world through hashtags “#”

It goes without saying that Twitter is one of the most significant social platforms for crypto enthusiasts. So many interesting and educational things are happening there, but so are crypto airdrops!

If you’re not familiar with Twitter, we heard that @thesixnetwork is a good account you should start following 😉

 

One of the most important tips is to utilize Twitter for your airdrop activity to the fullest through hashtags. Hashtags represent topics, interests, or trends that are happening around the globe. Twitter users use hashtags to find the conversation or content that they prefer. With crypto airdrops, of course, many people are looking through different hashtags to find the activity to participate in.

 

Here’s an example from an airdrop activity that we did with Z7DAO, 77 Z7DAO Airdrop, which got over 800+ retweets and liked with more than 10,000 impressions.

If you made it to this point, you must be excited to join an airdrop activity or even host one yourself! Don’t know how to start? Why not hit us up?

 

Suppose you’re interested in learning more about how to create a successful airdrop activity or exploring ways you could utilize all the things mentioned in this article; feel free to contact our team at SIX Protocol here: https://bit.ly/contact-sixprotocol

Don’t miss out follow us at:

Khanathat Chowpradith
Khanathat Chowpradith

Web3 Marketer | Passionate Writer | NFTs enthusiast

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More

Guide to Understanding the Paradigm of Web3, Blockchain, DApps for Business, and What Are Their Benefits

Guide to Understanding the Paradigm of Web3, Blockchain, DApps for Business, and What Are Their Benefits

six-protocol-web3

Table of Contents

 

Technology for Data Safety

 

 

Borderless Web3 Transaction

 

 

Chainlink is an example of a blockchain-based project building Web3 beneficially for business transactions. Chainlink is a blockchain middleware that allows smart contracts to access vital off-chain resources such as data feeds, web APIs (application programming interfaces), and traditional bank payments corporations.

What Can SIX Protocol Chain Contribute?

 

 

 

➤ Provides a trustworthy environment for the community

 

➤ Lowers barriers to access services

 

➤ Encrypt identity and no intermediary

Don’t miss out follow us at:

Napathsorn Unchit
Napathsorn Unchit

Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More

What is SIX Protocol’s Token Autonomy Management System & Why does it matter for the business sector?

What is SIX Protocol’s Token Autonomy Management System & Why does it matter for the business sector?

tokenomy-management

Table of Contents

Token Autonomy Management System? What is it anyway?

 

Safety for individuals in the blockchain space is our number 1 priority.

 

What is multi-signature technology? Why is it important?

 

Who is it for?

 

 

 

Don’t miss out follow us at:

Khanathat Chowpradith
Khanathat Chowpradith

Web3 Marketer | Passionate Writer | NFTs enthusiast

Related Posts

Definix Q3 Summary

Table of Contents The Solution For Asset Management Unrivaled, SIX Network and the team have gone through a large movement

Read More