fbpx

SIX Network ประกาศ Rebrand ครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพให้ธุรกิจในการนำบล็อกเชนมาใช้งาน

SIX Network ประกาศ Rebrand ครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพให้ธุรกิจในการนำบล็อกเชนมาใช้งาน

SIX_Network_Rebrand

ก้าวไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

SIX Network นั้นไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีบล็อกเชน มีหลายธุรกิจที่สนใจนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร SIX Network จึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ธุรกิจได้เข้ามาใช้งานบล็อกเชนอย่างสะดวกมากขึ้น

 

ทางบริษัทได้ตัดสินใจรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ ทาง SIX Network จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัทให้เข้ากับความตั้งใจที่มี

 

การรีแบรนด์ครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของแบรนด์ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท คือการลดความซับซ้อนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ และช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ยุค Web3 ได้สะดวกขึ้น โดยทั้งหมดนี้ถูกสื่อออกมาจาก Tagline ใหม่ “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business”

 

SIX Network ได้สร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการรีแบรนด์นี้โดยตรง โดยทุกท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://six.network/

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากรีแบรนด์:

• ปรับค่านิยมหลักใหม่

• Tagline ที่น่าจดจำมากขึ้น

• วิสัยทัศน์และภารกิจใหม่

• โลโก้ใหม่และคู่มือการใช้งานของแบรนด์

• คอนเซปต์แบรนด์ใหม่

ค่านิยมหลัก (Core Values)

นี่คือค่านิยมหลักซึ่งเป็นแกนหลักในการรีแบรนด์

• Blockchain Adoption: SIX Network เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย

• Seamless Experience: การเปลี่ยนจาก Web2 เข้าสู่ Web3 นั้นจะต้องง่ายและสะดวกที่สุด

• User-Centric: การพัฒนาผลิตภัณท์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั้นถือเป็นหัวใจหลักของ SIX Network

• Dynamic Adaptability: บริษัทพร้อมปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

• Optimal Efficiency: SIX Network จะส่งมอบผลิตภัณท์ที่เพิ่มประสิทธิภาพแก่กลุ่มธุรกิจ

Tagline

SIX Network เปลี่ยน Tagline ใหม่ “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business” ซึ่งสื่อถึงแก่นแท้ของกลยุทธ์ในการรีแบรนด์ คือ “ทำให้การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้นั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ”

 

Simplify Blockchain Adoption: SIX Network นั้นเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นมีความซับซ้อน บริษัทจึงต้องการที่จะลดข้อจำกัดเหล่านั้น เพื่อทำให้บล็อกเชนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะมีความรู้เรื่องบล็อกเชนหรือไม่ก็ตาม

 

Amplify Business: เป้าหมายของ SIX Network คือการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ Web3 ได้สะดวก และทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

To lead the way in blockchain adoption, focusing on easy and user-friendly experiences.

 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยมอบประสบการณ์การใช้งานที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเป็นมิตรและความเรียบง่ายต่อผู้ใช้งาน

ภารกิจ (Mission)

To make blockchain accessible, easy to use, and trustworthy for everyone.

 

ภารกิจของ SIX Network คือการลดข้อจำกัดของธุรกิจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ ให้ทุกธุรกิจเข้ามาใช้งานได้สะดวก ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือความรู้ทางด้านบล็อกเชนหรือไม่ก็ตาม

 

นอกจากนี้ บริษัทต้องการที่จะใช้ประโยชน์ของบล็อกเชนในด้านต่าง ๆ เช่น ความโปร่งใส ความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คู่มือการใช้งานของแบรนด์ (Brand Guidelines)

 

โลโก้ใหม่ ‘The Block’

SIX Network ได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ ‘The Block’ ซึ่งสื่อถึง ‘SIX Sides of Opportunity’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของกล่อง 📦 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนศักยภาพและนวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

โดยแต่ละด้านของกล่องได้สะท้อนถึงแนวทางของ SIX Network ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งาน เมื่อทุกท่านเห็นสัญลักษณ์ ‘The Block’ มันคือแนวคิด แก่นแท้ และจิตวิญญาณของแบรนด์ SIX Network

การใช้งานสีของแบรนด์:

ในการใช้งานสีของแบรนด์ SIX Network นั้นประกอบไปด้วย 5 สีหลักเหล่านี้

• Saffron Mango #F9C358

• Light Mustard #FAD25E

• Zeus #231F20

• Scampi #6B5C9F

• Picton Blue #55AFDD

สีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐาน ที่แต่ละสีสื่อถึงภาพลักษณ์ของ SIX Network

 

1. สี Saffron Mango #F9C358 และ สี Light Mustard #FAD25E

  • สีโทนเหลืองเหล่านี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่มีพลัง สดใส และอบอุ่น ซึ่งสื่อถึงความมุ่งมั่นของ SIX Network ที่ต้องการทำให้บล็อกเชนนั้นเข้าถึงได้ง่าย

 

2. Zeus #231F20:

  • สีดำนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ และความเป็นอมตะ การเลือกสีดำนี้มาจากวิสัยทัศน์ของ SIX Network ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างไมมีที่สิ้นสุด

 

3. Scampi #6B5C9F:

  • สีโทนม่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ เฉกเช่นเดียวกับ SIX Network ที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทางบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมที่สร้างสรรค์จะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมบล็อกเชน

 

4. Picton Blue #6B5C9F:

  • สี Picton Blue เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เช่นเดียวกับน้ำที่ใสและสงบของอ่าว Picton สีฟ้าสว่างนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ SIX Network ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบล็อกเชนที่ทุกท่านสามารถไว้วางใจได้

 

การใช้งานตัวอักษรของแบรนด์:

SIX Network ได้ใช้ตัวอักษรดังต่อไปนี้ โดยคำนึงถึงการรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ ความเป็นมืออาชีพ และการนำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

• ตัวอักษรหลัก: AUDIOWIDE
• ตัวอักษรรอง: Monsterrat

 

ตัวอักษรเหล่านี้มีความสำคัญต่อกลยุทธ์การรีแบรนด์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• สุนทรียศาสตร์ที่สื่อถึงด้านเทคโนโลยี: การใช้ฟอนต์ “AUDIOWIDE” สร้างบรรยากาศที่ทันสมัยให้กับแบรนด์ SIX Network ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Web3
• ความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร: การเลือกใช้ฟอนต์ “Montserrat” สำหรับข้อความทั่วไป ทำให้ข้อความของแบรนด์ถูกสื่อสารด้วยความเรียบง่าย กระชับ และมีความเป็นมืออาชีพ

คอนเซปต์ใหม่ ‘SIX Sides of Opportunity’

คอนเซปต์ใหม่ ‘SIX Sides of Opportunity’ นั้นเปรียบสมือนแนวทางที่ SIX Network มีต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

• Block to Basics: SIX Network ได้ลดความซับซ้อนของบล็อกเชนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

• Blockchain-in-the-Box: SIX Network นำเสนอโซลูชันที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานให้แก่ธุรกิจ

• Connecting the Blocks: พาร์ทเนอร์ของ SIX Network นั้นคือความร่วมมือที่เหมือนบล็อกที่เชื่อมต่อกันในบล็อกเชน ซึ่งแต่ละบล็อกได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทั้งหมด

• Think Outside the Block: วัฒนธรรมองค์กรของ SIX Network คือความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ บริษัทได้สร้างโซลูชันใหม่ ๆ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

• The Block of Possibilities: เราคือกล่องปริศนา (Mystery Box) แห่งความเป็นไปได้ ที่นำเสนอโซลูชันอันมีค่าแก่ธุรกิจได้ไม่สิ้นสุด

• Financial Innovation Beyond the Block: SIX Network กำลังก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ทุกท่านสามารถดูเว็บไซต์ของการรีแบรนด์ได้ที่นี่: https://six.network/

 

ที่ SIX Network เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าถึงได้ง่าย และเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกธุรกิจ บริษัทขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลก Web3 ต่อไป

——————————————–

 

Follow SIX Network 

https://linktr.ee/Sixnetwork

Join Discord

https://discord.gg/sixnetwork

Don’t miss out follow us at:

Chalermlak Woraurai
Chalermlak Woraurai

Experience the magic of Blockchain with SIX Network!

Related Posts

SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!

SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!

SIX Network มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ FANDOM STUDIO เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและวงการบันเทิงให้เติบโตยิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมบล็อกเชนจาก SIX Ecosystem การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมธุรกิจหรือวงการบันเทิง หรือ สร้างกิจกรรมที่ทำให้แฟนคลับกับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงศิลปิน, ไอดอล, ผลงานเพลง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก Fan-Token NFT ซึ่งเป็นเหรียญประจำแพลตฟอร์มที่ใช้งานเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง

Read More
SIX Token is Listing on Bitget Best Copy Trading Platform on April 29, 2024

SIX Token จะถูกลิสต์บน Bitget แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ

SIX Token จะถูกลิสต์บน Bitget แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ ในวันที่ 29 เมษายน 2567   SIX Network บริษัทผู้ให้บริการด้าน Blockchain Solutions ได้ประกาศการลิสต์ SIX token ($SIX) ใน

Read More

The New SIX Network: Rebranded for Blockchain Adoption & Business Amplification

The New SIX Network: Rebranded for Blockchain Adoption & Business Amplification

SIX_Network_Rebrand

Stepping Forward with a Clear Vision

The digital world doesn’t stand still, and neither do we at SIX Network. As more people around the world turn to blockchain, we’re making changes to better help them. Our rebranding isn’t just about a new look — it’s our commitment to making blockchain easy and accessible for everyone.

 

SIX Network is rebranding to align with a new business direction, mission, vision, and core values. We are intensely focused on creating an environment that enables businesses to enter Web3.

 

The rebranding effort is entirely centered around refreshing our entire brand identity. Our primary objective is to simplify the adoption of blockchain technology and help businesses enter the Web3 era, as exemplified by our tagline, ‘Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business.’

 

We have dedicated a rebranding website to this initiative, where you can find more here: http://six.network/

Key Changes:

  • • Refreshed Core Values
  • • Memorable Tagline
  • • Renewed Vision and Mission
  • • Comprehensive Brand Guidelines and New Logo
  • • Fresh Brand Concept

Core Values

We’re proud to introduce our core values, which serve as the guiding pillars of our brand:

• Blockchain Adoption: We wholeheartedly embrace the transformative potential of blockchain.

• Seamless Experience: Your journey with us will always be smooth and seamless.

• User-Centric: Users are at the heart of everything we do.

• Dynamic Adaptability: We stay agile and responsive to changing needs.

• Optimal Efficiency: We’re committed to efficiency and excellence in all aspects of our services.

Tagline

Our new tagline, “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business,” represents the essence of our rebranding strategy.

 

Simplify Blockchain Adoption: We recognize that blockchain technology can be complex. Therefore, we aim to simplify the process of adopting blockchain for businesses. We want to break down the barriers and make it accessible to all, regardless of their technical expertise.

 

Amplify Business: Our goal is to make blockchain a powerful tool for business growth. Our commitment is to help businesses thrive in the Web3 era.

This tagline is a statement of our dedication to a future where blockchain serves as a business-driven tool for innovation and growth.

Vision

To lead the way in blockchain adoption, focusing on easy and user-friendly experiences.

 

We aspire to lead the way in driving widespread blockchain adoption by prioritizing user-centric experiences. Through a focus on user-friendliness and simplicity, our goal is to make blockchain technology accessible and valuable for all.

Mission

To make blockchain accessible, easy to use, and trustworthy for everyone.

 

Our mission is to break down the barriers surrounding blockchain, making it accessible to everyone, regardless of their background or expertise.

 

Furthermore, we are dedicated to demonstrating the benefits that blockchain can offer, such as increased transparency, security, and efficiency. We work tirelessly to establish blockchain as a reliable and trustworthy tool.

Comprehensive Brand Guidelines

New Logo: ‘The Block’

Introducing ‘The Block’: A Symbol of Opportunity Our brand-new logo, ‘The Block,’ embodies the ‘SIX Sides of Opportunity.’ Taking inspiration from the idea of a 📦 (box), it represents the limitless potential and innovation within blockchain technology.

Each facet of this block mirrors the diverse activities we engage in, showcasing our unique approach to the blockchain. When you see ‘The Block’, it not only captures the essence of our brand concept but also resonates deeply with the foundational spirit of the SIX Network.

Brand Guideline — Colors:

In our brand guidelines, we’ve detailed a specific color palette. This palette consists of five primary colors:

 

• Saffron Mango #F9C358
• Light Mustard #FAD25E
• Zeus #231F20
• Scampi #6B5C9F
• Picton Blue #55AFDD

 

These colors are the foundation of our visual identity.

 

1. Saffron Mango #F9C358 and Light Mustard #FAD25E:

These colors reflect our energetic, optimistic, and warm approach. They symbolize our commitment to making blockchain accessible and creating a welcoming environment.

 

2. Zeus #231F20:

The color Zeus symbolizes the eternal and endless. This color choice reflects our company’s vision for a blockchain ecosystem with limitless potential and lasting impact. We believe in the endless possibilities of blockchain technology.

 

3. Scampi #6B5C9F:

Scampi embodies the essence of creativity. Just as SIX Network encourages innovative thinking and creativity within the blockchain industry. We believe that creative solutions drive progress and innovation in this dynamic field.

 

3. Picton Blue #6B5C9F:

Picton Blue symbolizes trustworthiness and reliability. Much like the clear, calm waters of Picton Bay, this color reflects our dedication to building a blockchain platform that our users can trust.

 

Brand Guideline — Typography:

Typography is crucial for maintaining a consistent and professional appearance within our brand. Our brand guidelines specify the following typography choices:

 

• Primary Typeface: AUDIOWIDE
• Secondary Typeface: Monsterrat

 

These typography choices are integral to our rebranding strategy for several reasons:

 

Technology Aesthetic: The use of the “AUDIOWIDE” typeface injects a modern vibe into our brand, emphasizing our commitment to being a leader in blockchain and Web3 technologies.

 

• Clarity and Effectiveness in Communication: The selection of “Monsterrat” for normal text ensures that our messages are conveyed with cleanliness, conciseness, and professionalism.

Our Brand Concept: ‘SIX Sides of Opportunity’

At SIX Network, our brand concept, ‘SIX Sides of Opportunity,’ serves as the cornerstone of our approach to blockchain technology.

 

• Block to Basics: We’ve made the complexity of blockchain into basic, user-friendly experiences.
• Blockchain-in-the-Box: We offer businesses a seamless solution, ready for implementation.
• Connecting the Blocks: We build partnerships as connecting blocks in a chain, each one adding strength to the whole.
• Think Outside the Block: We are a culture of creativity; we invite new ideas and then create solutions.
• The Block of Possibilities: We’re a mystery box of endless possibilities, offering businesses valuable solutions.
• Financial Innovation Beyond the Block: We’re going beyond the block to build a more efficient financial innovation.

To learn more about our rebranding journey and explore our new identity, please visit our rebranding website here.

 

At SIX Network, we are committed to leading the way in making blockchain accessible and valuable for all, driving innovation, and paving the path to a promising Web3 future.

——————————————–

 

Follow SIX Network 

https://linktr.ee/Sixnetwork

Join Discord

https://discord.gg/sixnetwork

Don’t miss out follow us at:

Chalermlak Woraurai
Chalermlak Woraurai

Experience the magic of Blockchain with SIX Network!

Related Posts

SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!

SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!

SIX Network มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ FANDOM STUDIO เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและวงการบันเทิงให้เติบโตยิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมบล็อกเชนจาก SIX Ecosystem การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมธุรกิจหรือวงการบันเทิง หรือ สร้างกิจกรรมที่ทำให้แฟนคลับกับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงศิลปิน, ไอดอล, ผลงานเพลง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก Fan-Token NFT ซึ่งเป็นเหรียญประจำแพลตฟอร์มที่ใช้งานเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง

Read More
SIX Token is Listing on Bitget Best Copy Trading Platform on April 29, 2024

SIX Token จะถูกลิสต์บน Bitget แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ

SIX Token จะถูกลิสต์บน Bitget แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ ในวันที่ 29 เมษายน 2567   SIX Network บริษัทผู้ให้บริการด้าน Blockchain Solutions ได้ประกาศการลิสต์ SIX token ($SIX) ใน

Read More