fbpx

SIX Network ประกาศ Rebrand ครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพให้ธุรกิจในการนำบล็อกเชนมาใช้งาน

SIX_Network_Rebrand

ก้าวไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

SIX Network นั้นไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีบล็อกเชน มีหลายธุรกิจที่สนใจนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร SIX Network จึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ธุรกิจได้เข้ามาใช้งานบล็อกเชนอย่างสะดวกมากขึ้น

 

ทางบริษัทได้ตัดสินใจรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ ทาง SIX Network จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัทให้เข้ากับความตั้งใจที่มี

 

การรีแบรนด์ครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของแบรนด์ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท คือการลดความซับซ้อนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ และช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ยุค Web3 ได้สะดวกขึ้น โดยทั้งหมดนี้ถูกสื่อออกมาจาก Tagline ใหม่ “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business”

 

SIX Network ได้สร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการรีแบรนด์นี้โดยตรง โดยทุกท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://six.network/

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากรีแบรนด์:

• ปรับค่านิยมหลักใหม่

• Tagline ที่น่าจดจำมากขึ้น

• วิสัยทัศน์และภารกิจใหม่

• โลโก้ใหม่และคู่มือการใช้งานของแบรนด์

• คอนเซปต์แบรนด์ใหม่

ค่านิยมหลัก (Core Values)

นี่คือค่านิยมหลักซึ่งเป็นแกนหลักในการรีแบรนด์

• Blockchain Adoption: SIX Network เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย

• Seamless Experience: การเปลี่ยนจาก Web2 เข้าสู่ Web3 นั้นจะต้องง่ายและสะดวกที่สุด

• User-Centric: การพัฒนาผลิตภัณท์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั้นถือเป็นหัวใจหลักของ SIX Network

• Dynamic Adaptability: บริษัทพร้อมปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

• Optimal Efficiency: SIX Network จะส่งมอบผลิตภัณท์ที่เพิ่มประสิทธิภาพแก่กลุ่มธุรกิจ

Tagline

SIX Network เปลี่ยน Tagline ใหม่ “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business” ซึ่งสื่อถึงแก่นแท้ของกลยุทธ์ในการรีแบรนด์ คือ “ทำให้การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้นั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ”

 

Simplify Blockchain Adoption: SIX Network นั้นเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นมีความซับซ้อน บริษัทจึงต้องการที่จะลดข้อจำกัดเหล่านั้น เพื่อทำให้บล็อกเชนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะมีความรู้เรื่องบล็อกเชนหรือไม่ก็ตาม

 

Amplify Business: เป้าหมายของ SIX Network คือการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ Web3 ได้สะดวก และทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

To lead the way in blockchain adoption, focusing on easy and user-friendly experiences.

 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยมอบประสบการณ์การใช้งานที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเป็นมิตรและความเรียบง่ายต่อผู้ใช้งาน

ภารกิจ (Mission)

To make blockchain accessible, easy to use, and trustworthy for everyone.

 

ภารกิจของ SIX Network คือการลดข้อจำกัดของธุรกิจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ ให้ทุกธุรกิจเข้ามาใช้งานได้สะดวก ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือความรู้ทางด้านบล็อกเชนหรือไม่ก็ตาม

 

นอกจากนี้ บริษัทต้องการที่จะใช้ประโยชน์ของบล็อกเชนในด้านต่าง ๆ เช่น ความโปร่งใส ความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คู่มือการใช้งานของแบรนด์ (Brand Guidelines)

 

โลโก้ใหม่ ‘The Block’

SIX Network ได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ ‘The Block’ ซึ่งสื่อถึง ‘SIX Sides of Opportunity’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของกล่อง 📦 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนศักยภาพและนวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

โดยแต่ละด้านของกล่องได้สะท้อนถึงแนวทางของ SIX Network ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งาน เมื่อทุกท่านเห็นสัญลักษณ์ ‘The Block’ มันคือแนวคิด แก่นแท้ และจิตวิญญาณของแบรนด์ SIX Network

การใช้งานสีของแบรนด์:

ในการใช้งานสีของแบรนด์ SIX Network นั้นประกอบไปด้วย 5 สีหลักเหล่านี้

• Saffron Mango #F9C358

• Light Mustard #FAD25E

• Zeus #231F20

• Scampi #6B5C9F

• Picton Blue #55AFDD

สีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐาน ที่แต่ละสีสื่อถึงภาพลักษณ์ของ SIX Network

 

1. สี Saffron Mango #F9C358 และ สี Light Mustard #FAD25E

  • สีโทนเหลืองเหล่านี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่มีพลัง สดใส และอบอุ่น ซึ่งสื่อถึงความมุ่งมั่นของ SIX Network ที่ต้องการทำให้บล็อกเชนนั้นเข้าถึงได้ง่าย

 

2. Zeus #231F20:

  • สีดำนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ และความเป็นอมตะ การเลือกสีดำนี้มาจากวิสัยทัศน์ของ SIX Network ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างไมมีที่สิ้นสุด

 

3. Scampi #6B5C9F:

  • สีโทนม่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ เฉกเช่นเดียวกับ SIX Network ที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทางบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมที่สร้างสรรค์จะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมบล็อกเชน

 

4. Picton Blue #6B5C9F:

  • สี Picton Blue เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เช่นเดียวกับน้ำที่ใสและสงบของอ่าว Picton สีฟ้าสว่างนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ SIX Network ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบล็อกเชนที่ทุกท่านสามารถไว้วางใจได้

 

การใช้งานตัวอักษรของแบรนด์:

SIX Network ได้ใช้ตัวอักษรดังต่อไปนี้ โดยคำนึงถึงการรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ ความเป็นมืออาชีพ และการนำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

• ตัวอักษรหลัก: AUDIOWIDE
• ตัวอักษรรอง: Monsterrat

 

ตัวอักษรเหล่านี้มีความสำคัญต่อกลยุทธ์การรีแบรนด์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• สุนทรียศาสตร์ที่สื่อถึงด้านเทคโนโลยี: การใช้ฟอนต์ “AUDIOWIDE” สร้างบรรยากาศที่ทันสมัยให้กับแบรนด์ SIX Network ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Web3
• ความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร: การเลือกใช้ฟอนต์ “Montserrat” สำหรับข้อความทั่วไป ทำให้ข้อความของแบรนด์ถูกสื่อสารด้วยความเรียบง่าย กระชับ และมีความเป็นมืออาชีพ

คอนเซปต์ใหม่ ‘SIX Sides of Opportunity’

คอนเซปต์ใหม่ ‘SIX Sides of Opportunity’ นั้นเปรียบสมือนแนวทางที่ SIX Network มีต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

• Block to Basics: SIX Network ได้ลดความซับซ้อนของบล็อกเชนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

• Blockchain-in-the-Box: SIX Network นำเสนอโซลูชันที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานให้แก่ธุรกิจ

• Connecting the Blocks: พาร์ทเนอร์ของ SIX Network นั้นคือความร่วมมือที่เหมือนบล็อกที่เชื่อมต่อกันในบล็อกเชน ซึ่งแต่ละบล็อกได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทั้งหมด

• Think Outside the Block: วัฒนธรรมองค์กรของ SIX Network คือความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ บริษัทได้สร้างโซลูชันใหม่ ๆ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

• The Block of Possibilities: เราคือกล่องปริศนา (Mystery Box) แห่งความเป็นไปได้ ที่นำเสนอโซลูชันอันมีค่าแก่ธุรกิจได้ไม่สิ้นสุด

• Financial Innovation Beyond the Block: SIX Network กำลังก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ทุกท่านสามารถดูเว็บไซต์ของการรีแบรนด์ได้ที่นี่: https://six.network/

 

ที่ SIX Network เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าถึงได้ง่าย และเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกธุรกิจ บริษัทขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลก Web3 ต่อไป

——————————————–

 

Follow SIX Network 

https://linktr.ee/Sixnetwork

Join Discord

https://discord.gg/sixnetwork

Don’t miss out follow us at:

Chalermlak Woraurai
Chalermlak Woraurai

Experience the magic of Blockchain with SIX Network!

Related Posts